Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz üretimini hedeflediğimiz ürünler için devam etmektedir. Bu doğrultuda atılmış ilk adım, Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde yapılmış olan teleskop montürü protatiplemesi konulu tez çalışmasının firmamız tarafından desteklenmiş olmasıdır.