Faaliyet alanlarımız; Yer kabuğunun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması; yeraltı su kaynaklarının aranması, çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol, bina vb) yer seçimi; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemler geliştirilmesi konularını içermektedir.

Faaliyetlerimiz; matematik ve jeoloji bilimi, mühendislik bilimleri rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel sektör ve devlet sektörünün ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; bir organizasyon yapısı içerisinde ciddiyetle çalışmaktayız.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

  • Zemin ve kaya mekaniği deneyleri.
  • Su sondajları,
  • Maden sondajları,
  • Baraj, Gölet, HES, Karayolu, Demiryolu, Bina, Temel Etütleri ve Mühendislik Hizmetleri,
  • Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüt,
  • Arazi deneyleri
    Plâka yükleme deneyi,
    Yerinde sıkışma deneyi,
    Presiyometre deneyi,
    SPT, BST ve benzeri deneyler.
  •  Zemin iyileştirme uygulamaları     

Delgi Enjeksiyon yöntemi ile zemin iyileştirme

1012

http://kafkamuhendislik.com.tr/zemin-etudu-ve-sondaj/